[giaban]new[/giaban]


[link]https://mobile.mbbank.com.vn/referral/referred.html?referral_code=5W1F5UH1QPMNR8SU69T5[/link]

[hot] khoản vay: 1-100triệu
 lãi suất: ~10%/năm   
 giấy tờ: CMND           [/hot]

[chitiet]

Lãi suất từ: 7,9% tính trên dư nợ giảm dần

Khoản vay tối đa: 80 % TSĐB

Kì hạn vay tối đa: 20 năm

Phí trả nợ trước hạn: 1% – 3%

Tài sản thế chấp: Bất động sản, Giấy tờ có giá, Hợp đồng tiền gửi, Sổ/Thẻ tiết kiệm, Ô tô

[/chitiet]


Hoàng Việt | tháng 3 25, 2021 | |

Không có nhận xét nào: